طرح استفاده از سلولهای خورشیدی

انتفادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگي :
موضوع                :
پست الکترونیک    :
نوع موضوع          : شکایت انتقاد پیشنهاد تشکر و قدردانی
متن                    :

نظرات و پیشنهادات

شرکت تجدیدپذیر خراسان

با توجه به اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و در راستای سیاست وزارت نیرو , شرکت انرژی های تجدیدپذیر خراسان که زیر مجموعه شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان  می باشد, به منظور تامین, پیگیری و نصب مولدهای تجدیدپذیر از سال 1389 تشکیل و تاکنون.... ادامه مطلب